Istria home d.o.o. turistička agencija

Partizanska 13
52440 Poreč, Hrvatska
tel. +385 52 255 090


OIB: 24296118392
ID-KOD: HR-AB-52-040287182

Internet: www.istria-home.com
E-mail: info@istria-home.com

Uprava: Daniel Ross Butler i Rupa Pravin Patel, zastupaju samostalno i pojedinačno i odgovorne su osobe u pravnoj osobi.

Registriran kod: Trgovački sud u Rijeci - Stalna služba u Pazinu pod matičnim brojem subjekta 040287182

Službeni nadzor nad djelatnošću turističke agencije vrši Ministarstvo turizma, Samostalni sektor turističke inspekcije, Zagreb, Trg Republike Hrvatske 8/1.

Poslovni račun

Privredna banka Zagreb, Radnička cesta 50, 10000 Zagreb
IBAN: HR7223400091110546501
SWIFT: PBZGHR2X


Sukladno članku 6. st. 3 Zakona o pružanju usluga u turizmu (NN 130/17) obavještavamo potrošača da prigovor na kvalitetu naših usluga može dostaviti u pisanom obliku na:
1. našu Adresu: Partizanska 13,52440 Poreč
ili
2. e-mail: info@istria-home.com

Pretplatite se na naš newsletter