Tar – Vabriga je općina koja je nastala 2006.godine izdvajanjem iz grada Poreča. Broji oko 2000 stanovnika. Nekada su to bila dva naselja, no danas su jedno mjesto i dijeli ih samo glavna prometnica koja povezuje Poreč i Novigrad. 

Prostor Tara i Vabrige isprepleten je poviješću od stopa dinosaura starih šezdesetak milijuna godina do kostiju i kljova mamuta, pa sve do gradina pretpovijesnih ljudi. I danas se vrše arheološka iskapanja na području Červara i Laruna gdje su pronađeni ostaci rimskih villa rusticae, uljare, ladanjske ville patricija i carskih obitelji, nekadašnje tvornice amfora te potopljene luke i gatovi. Prema natpisu na kamenom zabatu crkve Sv.Martina Tarsku valu je 1800.godine posjetio Papa Pio VII. 

Tar - Vabriga je maslinarski kraj i zori jedno od najboljih maslinovih ulja na cijelom Mediteranu. Još je prije gotovo dvije tisuće godina čuveni rimski pisac, Marko Valerije Marcijal, napisao: UNCTO CORDUBA LAETIOR VENAFRO HISTRA NEC MINUS ABSOLUTE TESTA (Kordobo, koja si rodnija od uljevitog Venafra a savršena kao ulje iz Istre). 

Izlov riba u Tarskoj vali odvija se na isti način već cijelio tisućljeće o čemu svjedoče brojni dokumenti. Mrežom se zatvara zaljev, opkoli riba, potom se mreža dugačka gotovo 2 kilometra poteže prema kraju. U kraju se mreža spaja i riba diže u brodice. 

Gospodarstvo Tara-Vabrige vezano je uglavnom uz turizam, kako uz iznajmljivanje privatnog smještaja, tako uz turističko naselje Lanterna. Prema službenim podacima hrvatske turističke zajednice za 2015. godinu općina Tar – Vabriga smješta se na 10.mjesto u Hrvatskoj po ostvarenoj količini noćenja. Rezultat je izvanredan s obzirom na veličinu općine. Usporedbe radi, općina Tar-Vabriga ostvaruje oko 1.500.000 noćenja dok grad Zagreb ostvaruje oko 1.700.000 noćenja. Tar – Vabriga ima 2.000 stanovnika, grad Zagreb oko 800.000. No rezultati se mogu mjeriti i sa gradovima na moru kao što su Pula, Split i Lošinj koji ostvaruju sličan broj noćenja kao Tar – Vabriga. U količini noćenja osim poznatog turističkog resorta Lanterne sa kampovima, hotelima i apartmanima, sve značajniju ulogu ima privatan smještaj u što ubrajamo apartmane, kuće za odmor te ville sa bazenom. Stanovništvo sve više ulaže u razne oblike privatnog smještaja jer time dugoročno osiguravaju dodatan prihod. 

Ribarstvo i ugostiteljstvo su na drugom mjestu po zastupljenosti, a žitelji se u novije vrijeme sve više bave poljoprivredom i maslinarstvom. Većina stanovništva na radno mjesto putuje u Poreč. 

U blizini Tara se nalazi sirana u kompleksu Stancije Špin, prostoru gdje postoje materijalni tragovi tisućljetne tradicije uzgoja ovaca. Današnja suvremena sirana stoji tik uz tradicionalnu istarsku gospodarsku kuću, danas konobu, što savršeno oslikava pristup proizvodnji sira: moderna tehnologija samo nadopunjava mudrost stoljetne mljekarske tradicije i bogatstvo istarskih pašnjaka. Investicijom u 2013. g. kapaciteti sirane su povećani na 300 tona tvrdog sira i 100 tona skute godišnje. Proizvodi se ovčji, kravlji, miješani sir te sir u teranu i sa tartufima. Također proizvodi se i ovčja i kravlja skuta. 

Na području Laruna planira se izgradnja golf-igrališta sa 18 rupa, površine oko 125 ha i 1200 postelja u hotelu, turističkim apartmanima i vilama najviše kategorije. Izgradnja ovog kompleksa, koji će u konačnosti biti u bliskom kontaktu s postojećim i planiranim turističkim sadržajima na području Santa Marine i Lanterne, imat će vrlo značajne učinke na gospodarski razvoj šireg prostora.

Pretplatite se na naš newsletter